CHARACTER VIEW
Công thành chiến (1 ngày 22 giờ 48 phút 26 giây)
Nhân vật ISO9002 Thông tin
Nhân vật: ISO9002
Giới tính: Fist Master
Cấp độ: 339
Resets: 467
Relifes: 6
Master Grand Resets: 0
Số PK: Commoner
Vị trí: Barracks
Status: Online
Thông tin tài khoản
Các nhân vật: ISO9002 OOOSOOO ISO9001
Lần cuối đăng nhập: Dec 18 2018 09:54:00:000PM
Lần cuối đăng xuất: Dec 18 2018 08:50:00:000PM
Thiết bị
THONG BAO TREN FB FANPAGE
INFO SERVER

KHAI MỞ MÁY CHỦ:
Quyền Năng
TEST GAME: 20h 28/11/2018

OPEN BETA: 20h 30/11/2018

Exp: Sub1:x1200
Exp: Sub2:x1000

Drop: 20%

Master Exp: 30x

Master lvl: 600

GameServer: Online

JoinServer: Online

Tổng Số người chơi: 31

Kết nối Sub-1: 21

Kết nối Sub-2: 10


Tài khoản : Đăng nhập
Thông tin chung
Tổng số tài khoản 312
Tổng số nhân vật 667
Tổng số Guilds 12
Số Game Masters 5
Số người online 31
Online trong ngày 14
THẬP ĐẠI CAO THỦ
# Tên RR GR MGR
1 ISO9002 467 6 0
2 ChinSu 246 6 0
3 Samdoria 99 6 0
4 NganJunky 445 5 0
5 AliBaBa 440 5 0
6 YAMATO 429 5 0
7 AKM00 413 5 0
8 XzDungzX 390 5 0
9 Kimochi 327 5 0
10 TienDu 321 5 0
TOP BANG HỘI
FANPAGE FACEBOOK
EVENT TIME
Copyright © : Mu-Pro.Net